Преводи румънски език

Преводачески услуги от и на румънски език

 

Преводачески услуги от и на румънски език в следните области:

Юридически преводи - от и на румънски език:

 • правна документация - договори за (покупко-продажба, лизинг, предоставяне на услуги, консултации, трудов договор), конвенции, наредби, документи за регистрация на търговско дружество, обществени поръчки, НПО, документи за самоличност и за гражданско състояние;
 • румънско и българско законодателство

Преводи в областта на туризма - от и на румънски език:

 • рекламни туристически представителни брошури;
 • рекламни туристически материали;
 • интернет страници на хотели, курорти, ресторанти и др;
 • рекламни материали на туристически агенции;
 • туристически каталози, брошури, менюта и др.

 

Устни преводи

 

Устни преводи от и на румънски език в рамките на:

 • семинари в България и Румъния;
 • устни преводи на панаири в България и Румъния;
 • търговски преговори - в България и Румъния;
 • бизнес срещи - в България и Румъния; 
 • конференции - в България и Румъния;
 • фирмени презентации - в България и Румъния;
 • бизнес пътувания в България и Румъния;
 • устни преводи в специализирани технически области;
 • съпровождане на частни лица и делегации;
 • преводи на конференции, семинари и други мероприятия;
 • телефонни преговори;
 • поддържане на връзка с вашите бизнес партньори от Румъния или България;
 • и други